razformirati ili rasformirati

Piše se rasformirati.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti.