razbijen ili razbiven

Piše se razbijen.

Trpni glagolski pridev od glagola razbiti glasi razbijen.