rajf ili raif

Piše se rajf.

Od nemačkog Reif, čvrsti, često ukrasni kotur koji se stavlja na glavu da bi sprečio padanje kose na lice, zove se rajf.
Odrednica rajf se nalazi u Velikom rečniku stranih reči I. Klajna i M. Šipke.
U Pravopisu postoji lično ime Raif koje se piše bez j, ali zajednička imenica rajf piše se sa j: Raif Dizdarević ne nosi rajf.