rađe ili radije

Piše se radije.

Komparativ od priloga rado glasi radije a superlativ najradije.