promeniti ili promenuti

Piše se promeniti.

Svršeni glagol promeniti-promenim je glagol šeste vrste. U njegovoj osnovi je imenica (pro)mena. Od iste osnove imamo i glagole: izmeniti, smeniti, razmeniti, zameniti, odmeniti, nameniti i primeniti.
Ijekavski promijeniti.
Izraz promeniti dlaku znači potpuno izmeniti telesni izgled.