proizašao ili proizišao

Piše se i jedno i drugo.

Glagoli proizaći proizići su ravnopravni kao i svi njihovi oblici: proizađem i proiziđem, proizašli i proizišli, proizaći će, proizići će, proizilazi (nesvršeni i učestali prema proizaći) i proizlazi (nesvršeni i učestali prema proizići).