prodat ili prodan

Piše se i jedno i drugo.

Trpni glagolski pridev od glagola prodati je prodat i prodan, od glagola dati dat i dan, od glagola predati predat i predan, od glagola izdati izdat izdan od glagola dodati dodat dodan, od glagola zadati zadat zadan .