procenljiv ili procenjiv

Piše se i jedno i drugo.

Onaj koji se može proceniti je procenjiv ili procenljiv. Glagol je procenjivati, glagolska imenica procenjivanje, a onaj koji procenjuje je procenjivač, procenilac i procenitelj.
Iv i ljiv su u stvari jedan isti nastavak koji služi za građenje prideva. Iv je stariji i ređi. Ljiv se razvio od iv u oblicima glagola čija se osnova završavala suglasnicima p,b,m,v i l. Kod njih je izvršeno jotovanje. Od tih glagola kasnije su nastali pridevi. Ovo lj ispred iv se počelo osećati kao deo nastavka pa se analogijom proširilo i na slučajeve gde nije bilo fonetskih uslova.