pripovetki ili pripoveci

Piše se i jedno i drugo.

Dativ jednine od imenice pripovetka glasi pripovetki pripoveci samo ne može pripovetci: pripovetka-pripovetke-pripovetki/pripoveci-pripovetku-pripovetkom-pripovetki/pripoveci. Genitiv množine je pripovedaka i pripovetki.
Ijekavski pripovijetka-pripovijetke-pripovijeci/pripovijetki. Genitiv množine glasi pripov(i)jedaka i pripovijetki.