primetba ili primedba

Piše se primedba.

Bezvučno t ispred zvučnog b prelazi u svoj zvučni parnjak d po glasovnoj promeni jednačenje suglasnika po zvučnosti.