pranje zubi ili pranje zuba

Piše se pranje zuba.

Genitiv množine od imenice zub glasi zuba: pranje zuba.
Izraz naoružan do zuba znači veoma mnogo naoružan.