poslepodne ili posle podne

Piše se i jedno i drugo.

Rastavljeno se piše kad je priloška odredba za vreme. Doći ću posle podne znači posle 12 sati. Semantički akcenat je na podne. Sastavljeno se piše kad je imenica. Celo poslepodne pada kiša. Radi se o delu dana koji traje od podneva do večeri.

Isto važi i za popodne i po podne i prepodne i pre podne.