poslana ili poslata

Piše se i jedno i drugo.

Glagol poslati ima dva oblika trpnog prideva sa n i sa t: poslan, poslana, poslano, poslani, poslane, poslana i poslat, poslata, poslato, poslati, poslate, poslata.