porculan ili porcelan

Piše se porcelan.

Od italijanskog porcellana. Ova fina keramika dobila je ime po glatkom, morskom pužu mlečnog sjaja od koga se nekad verovalo da se pravi.