pojačavač ili pojačivač

Piše se i jedno i drugo.

Od glagola pojačavati (nesvršeni i učestali) onaj koji pojačava je pojačavač. Od glagola pojačati (svršeni) onaj koji pojačava je pojačivač.