podsetiti ili potsetiti

Piše se podsetiti.

se ne menja ispred sš. To je odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti.