podelak ili podeljak

Piše se i jedno i drugo.

Samo ne može podeok.
Podelak-podeoka-podeoku-podelak-podeokom-podeoku i
podeljak-podeljka-podeljku-podeljak-podeljkom-podeljku.