podceniti ili potceniti

Piše se potceniti.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti zvučno d ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par t.