pljački ili pljačaka

Piše se pljački.

Genitiv množine od imenice pljačka glasi pljački: učestvovao je u više oružanih pljački.