plačući ili plakajući

Piše se plačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati (oni plaču+ći) glasi plačući.