pitajte ili pitaj te

Piše se pitajte.

Imperativ od glagola pitati glasi: pitaj-pitajmo-pitajte.
Nastavci za lica pišu se spojeno sa glagolima.