Petrograd ili Sankt Peterburg

Piše se i jedno i drugo.

Današnji naziv Sankt Peterburg i Petrograd, kako je taj grad bio poznat kod nas iz doba ruskog carstva, ravnopravni su.