perun ili Perun

Piše se Perun.

Velikim početnim slovom pišu se imena božanstava različitih vera.