patiki ili patici

Piše se patici.

Dativ i lokativ jednine od imenice patika glase patici.
Izvršena je sibilarizacija ili alternacija k/c.