pariski ili pariški

Piše se pariski.

Stanovnici Pariza su Parižani i Parižanke a pridev je pariski-pariska-parisko-pariski-pariske-pariska.