pao je ispit ili pao je na ispitu

Piše se pao je na ispitu.

Pogrešna je upotreba akuzativne rekcije glagola pasti kada je reč o proveri znanja, npr. *Pao je ispit.
Ova konstrukcija, koja se sreće u razgovornom jeziku, pogotovo u đačkom i studentskom žargonu, mogla je nastati po analogiji sa ispravnim položio je ispit ili dao je ispit, ili pod uticajem engleskog fail an exam.