otićićemo ili otići ćemo

Piše se otići ćemo.

Enklitički oblici pomoćnog glagola hteti: (ho)ću, (ho)ćeš, (ho)će, (ho)ćemo, (ho)ćete, (ho)će pišu se odvojeno od glagola čiji se infinitiv završava na ći: ići, reći, leći, peći, seći u futuru I bilo da se nalaze ispred ili iza glagola.