oduvek ili od uvek

Piše se oduvek.

Prilog oduvek koji znači od najranijeg vremena, od kada se pamti, odvajkada, piše se spojeno.