odškrinuti ili otškrinuti

Piše se odškrinuti.

Odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti.