odnesen ili odnešen

Piše se odnesen.

Trpni glagolski pridev od glagola odneti je odnet ili odnesen. U ovom obliku nema jotovanja.