odključati ili otključati

Piše se otključati.

Po pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti sugladnik d iz prefiksa od- prelazi u svoj zvučni parnjak t, pa od od+ključati dobijamo otključati, od od+kačiti dobijamo otkačiti, od od+kotrljati dobijamo otkotrljati, od od+kopati dobijamo otkopati, od od+kopčati dobijamo otkopčati, od od+kucati dobijamo otkucati i sl..