odeljenski starešina ili odeljenjski starešina

Piše se odeljenjski starešina.

Od imenice odeljenje nastavkom ski dobili smo pridev odeljenjski: odeljenjski starešina, odeljenjska zajednica, odeljenjsko veće.