ocenili su uvredljivim ili ocenili su kao uvredljivo

Piše se ocenili su kao uvredljivo.

Upotreba instrumentalne rekcije sa glagolom oceniti je pogrešna (npr. *Ocenili su takvo ponašanje uvredljivim). Umesto toga uz glagol oceniti treba upotrebiti spoj veznika kao i imenice i prideva u nominativu: Ocenili su takvo ponašanje kao uvredljivo.