očekujući ili očekivajući

Piše se očekujući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola očekivati glasi očekujući.
Gradi se dodavanjem nastavka ći na treće lice prezenta nesvršenih glagola: oni očekuju + ći = očekujući.