oboj ili oboji

Piše se i jedno i drugo.

Imperativ od glagola obojiti glasi oboj, obojmo, obojte i uobičajeno oboji, obojimo, obojite.


Na strani 714 drugog izdanja Pravopisnog rečnika srpskog jezika iz 2012. godine pod odrednicom òbojiti, òbojim stoji: imper. òbōj, òbōjmo, òbōjte i uob. obòji, obòjimo, obòjite.