nus pojava ili nuspojava

Piše se nuspojava.

Prefiks nus koji znači uzgredni, sporedni, propratni, sekundaran, piše se spojeno: nuspojava, nusproizvod, nusprostorija, nusprihod.
Ispred zvučnog z, s iz nus prelazi u z pa imamo: nuzzarada ili nuzzgrada.
Ne dolazi do uprošćavanja suglasnika jer se nalaze na spoju sastavnica složenice.