nokdaun ili nogdaun

Piše se nokdaun.

Odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti.