niskokaloričan ili nisko kaloričan

Piše se niskokaloričan.

Prefiks nisko uvek se piše sastavljeno.