niotkuda ili ni odkuda

Piše se niotkuda.

Pprilozi složeni sa ni pišu se sastavljeno: nikad, nigde, nipošto, nikako, nikud, nikuda, niotkud, niotkuda.
Zvučno d ispred bezvučnog k prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.