nevaljalca ili nevaljaoca

Piše se nevaljalca.

Postoji mnogo reči u kojima sonant l na kraju sloga nije zamenjen vokalom o: znalac, strelac, general, maršal, konzul, bokal, kanal, ždral, val, molba, žalba, žurnal, opal, metal, fudbal.