nevaljalca ili nevaljaoca

Piše se nevaljalca.

Imenica nevaljalac, iako izvedena sufiksom -lac, zadržava l u svim padežima, u njoj ne dolazi do alternacije l/o: nevaljalac-nevaljalca-nevaljalcu-nevaljalca-nevaljalče-nevaljalcem-nevaljalcu u jednini i nevaljalci-nevaljalaca-nevaljalcima-nevaljalce-nevaljalci-nevaljalcima-nevaljalcima u množini.
Takva je i imenica znalac.