netreba ili ne treba

Piše se ne treba.

Ne se uvek piše odvojeno od glagola u ličnom obliku.