nesme ili ne sme

Piše se ne sme.

Odrična rečca ne piše se odvojeno od glagola u ličnom obliku. Ne smem, ne smeš, ne sme, ne smemo, ne smete, ne smeju.