nemogućnost ili ne mogućnost

Piše se nemogućnost.

Odrična rečca ne piše se spojeno sa imenicama: nemogućnost.
Ako je ne zamena za negirani, odrični oblik nije onda se piše rastavljeno: ne mogućnost nego sposobnost.
U filozofskim tekstovima može se pisati sa crticom: mogućnost i ne-mogućnost.