nemam problem s tim ili meni to nije problem

Piše se meni to nije problem.

Konstrukcija nemam problem s tim je bukvalni prevod engleskog I don't have a problem with that. Međutim, u srpskom jeziku glagoli imati i nemati (u prezentu) u egzistencijalnom značenju, značenju postojanja, upotrebljavaju se bezlično, u 3. licu jednine (ima, nema): Ima li problema? Nema problema.
U ovakvoj konstrukciji imenica je u genitivu (problema).
Kad je rečenica potvrdna, za brojive imenice u jednini, upotrebljava se nominativ: Ima jedan problem. 
U ovakvoj bezličnoj upotrebi kad se označava neko subjektivno osećanje subjekat je u dativu: Meni to nije problem.