nedopustiv ili nedopustljiv

Piše se nedopustiv.

Iza suglasničkih grupa st, zd, št bilo koji suglasnik+r upotrebljava se nastavak iv a ne ljiv: neoprostiv, nepremostiv, neuništiv, nerazmrsiv, milostiv, žalostiv, neizreciv.
Izuzetak su popustljiv i nepopustljiv koji imaju nastavak ljiv iza suglasničke grupe st.