nebili ili ne bi li

Piše se ne bi li.

Izraz ne bi li koji znači da bi, s namerom da, piše se rastavljeno: Otišao je na put ne bi li razbistrio glavu.
Odrična rečca ne piše se odvojeno od glagola u ličnom obliku.
I upitna rečca li se piše  odvojeno kada je povezana sa glagolom.

U izrazu Jadni ne bili! koji znači ne želim da te snađe neka nesreća; pazi da ti se nešto loše ne dogodi, oblik bili je radni glagolski pridev od glagola biti.