ne svesno ili nesvesno

Piše se nesvesno.

Ne se piše spojeno sa pridevima, prilozima i imenicama: nesvestan, nesvesna, nesvesno, nesvesnost, nesvest, nesvestica.
Od ovog pravila treba razlikovati slučaj kada je ne zamena za negirani oblik nije: Uradila je to ne svesno nego nesvesno.