ne kažem ili nekažem

Piše se ne kažem.

Ne se uvek piše odvojeno od glagola u ličnom glagolskom obliku.