natenane ili na tenane

Piše se natenane.

Slovenski prefiks na srastao je sa turcizmom persijskog porekla, tenan, i dobili smo prilog natenane koji znači polako, mirno, bez žurbe, bez uzbuđivanja: sedi i ispričaj mi sve natenane.