nasuprot škole ili nasuprot školi

Piše se i jedno i drugo.

Predlog nasuprot može se upotrebljavati i sa dativom (nasuprot školi) i sa genitivom (nasuprot škole).
Konstrukcija sa genitivom je ređa ali se ne može smatrati arhaičnom.